kontakt

Muzeum Československa v Osoblaze

Jsme Regionální sbírka předmětů Osoblaha z.s. a zabýváme se muzejní a vystavovatelskou činností.

U zrodu muzea stáli dva nadšenci: Tomáš Sulek a Marian Hrabovský, kteří podporováni rodinami a přáteli prolézali staré půdy, sběrné dvory, skládky a snažili se z nepotřebných předmětů vytvořit muzejní expozici o dobách nedávných a pro mnohé ještě živých. Snažili se vybudovat expozici o životě v Československu, posledním společném státu Čechů a Slováků.

Součástí naší muzejní sbírky je mimo jiné i expozice o osvobození Osoblahy, expozice šicích strojů a zemědělského nářadí, zajímavá sbírka elektrotechniky nebo třeba kuchyňského vybavení. Návštěvníci si mohou posedět v obývacím pokoji našich babiček a prohlédnout ložnici prababiček. Expozici doplňují nejrůznější zajímavosti a kuriozity, ale také dětský koutek s retro hračkami a expozice časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Představy o životě v tzv. první republice, v období reálného socialismu i po „sametové revoluci“ věrně doplňuje knihovna.

Kromě klasické vystavovatelské činnosti pořádáme společenské akce pro veřejnost v rámci významných československých státních svátků, které slaví i Česká republika a také u příležitosti lidových oslav a významných dnů. Pro školní kolektivy pořádáme edukační akce se zaměřením na život v Československu a druhou světovou válku.

Naše expozice je umístěna v budově bývalé MŠ v Osoblaze. Naše sbírky můžete shlédnout, když do Osoblahy přijedete na výlet úzkorozchodnou dráhou na trati Třemešná Osoblaha, rádi uvítáme také cyklisty. Nebudou se u nás nudit ani rodiny s dětmi, které si do Osoblahy udělají výlet automobilem.

Expozice Historie Československa

Naše výstavní prostory připomínají návštěvníkům radosti i strasti v životě občanů Československé republiky v rozmezí let 1918 – 1992, kdy společný stát Čechů a Slováků zanikl. Nechceme nostalgicky vzpomínat na zašlé „staré dobré časy“ spíše úsměvnou formou informovat mladou generaci a té zkušenější připomenout, jak se nám kdysi v dobrém i zlém společně žilo. A technické „novinky“, které nám to soužití ulehčovaly.

Stovky exponátů našeho muzea snad ještě někde vykonávají dobrou službu. Ty naše se k nám dostávají jako dary, či zápůjčky, případně z pozůstalostí. Pouze výjimečně jsou zakoupeny. Chceme být živé muzeum, své expozice doplňujeme, obměňujeme a tak se stále nebráníme možnosti přijmout další možné předměty do výstavních expozic a depozitáře.

Případným návštěvníkům pak udělá radost, že jejich kousek: šicí stroj, kráječ na ovoce, servis po prababičce, pivní tácky, vysloužilá bubnová pračka, staré rádio či kazetový magnetofon, houpací koník po dětech, židličky z kuchyně, dečky po mamince, fotoaparát na kinofilm, či nepotřebné staré knihy určené k vyhození, tajemný zemědělský stroj snad pluh, nebo brány, stojí jako výstavní exponát v našich sbírkách s láskou opečováván a znovu smyslu nabytý.

Expozice Osvobození Osoblažska

Osoblaha byla prvním městem na území České republiky, která byla 22. března 1945 osvobozena od fašimu.

Osvobození v naší obci však nese nahořklou příchuť. V Osoblaze totiž od roku 1938 až do roku 1945 nežili žádní občané české, nebo slovenské národnosti a místní Němci z pochopitelných důvodů nevnímali příchod Rudé armády jako osvobození.

Boje zde byly kruté a místní obyvatelstvo se do nich po boku Wehrmachtu aktivně proti osvoboditelům zapojovalo. O četnosti a intenzitě bojů vypovídá množství válečných artefaktů, které jako němé svědky válečných událostí dodnes nalézají tak trochu dobrodruzi s detektory kovů a v hojném počtu nám je zapůjčují k vystavení v naší expozici.

Díky nim u nás můžete shlédnout řadu torz zbraní, nábojnice, zbytky minometných střel, součástky z bojové techniky, ale také osobní věci sovětských i německých vojáků, kteří zde padli. Jedni jako osvoboditelé a druzí jako obránci své vlasti. Reálie z bojů jsou doplněny modely vojenské techniky, fotografiemi a texty.

Československá knihovna

Součástí expozice je také knihovna, která dokládá jeden z původních významů budovy. V naší improvizované knihovně máme více než 3000 svazků, především z doby Československa.

Najdete u nás knihy z první republiky, legionářskou literaturu i klasickou červenou knihovnu.

Z doby socialistické nechybí spisy Klementa Gottwalda i komunistická literatura. Máme solidní sbírku A. Jiráska i československé protiválečné literatury. Knihovna obsahuje beletrii, poezii, naučně populární i vědeckou literaturu a samozřejmě detektivky. Knihy nepůjčujeme mimo naši budovu, v době návštěvy muzea jsou však všem k dispozici. Mimo české a slovenské literatury máme i knihy v němčině, angličtině, ruštině a řečtině. Součástí knihovny jsou také svázané časopisy, Stadion, Květy, Svět motorů a další.

Otevírací doba a prohlídky

Kde nás najdete? Samozřejmě v Osoblaze na Hrnčířské ulici. Budovu muzea snadno rozpoznáte, protože je osamocena a je to jedna z posledních budov z původní zástavby.

Můžete nám zavolat na čísla 739 284 972 nebo 604 839 369. Můžete nám napsat: marianhrabovsky@seznam.cz.

Otevřeno máme v měsících červen – září, každou sobotu a neděli od 13 – 15 hodin.
Po telefonické domluvě lze prohlídku objednat i mimo otevírací hodiny.

Prohlídku jsme schopni zpříjemnit kávičkou, případně čajíkem. Rádi Vás přivítáme.